Aktuálně - koronavirus a možnosti soukromé letecké přepravy

Neustále sledujeme aktuální dění související s pandemií koronavirusu. Dáváme dohromady informace ze současného dění a mapujeme situaci v oblasti letecké dopravy. Uvádíme související opatření a omezení, která byla vydaná v České republice a na Slovensku.

Přehled omezení letecké dopravy v ČR

Vláda ČR schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020 do 17. května 2020Kdo a kam může cestovat:

 • Všechny mezinárodní lety mohou být realizovány pouze z/na Letiště Václava Havla Praha (LKPR, PRG). Vnitrostátní lety jsou povoleny i na dalších letištích v rámci České republiky.
 • V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území České republiky mohou osoby žijící na jejím území vycestovat, aniž by byl na hranicích kontrolován účel jejich vycestování. 
 • Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena usnesením vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020.
 • Detailní podmínky ohledně vstupu a karanténních opatřeních jsou uvedena ve směrnici Ministerstva vnitra České republiky

Přehled omezení letecké dopravy v SR

 • Území Slovenska je kdykoliv možné opustit, ale pouze formou individuální dopravy.
 • Letiště, která jsou v provozu pro individuální dopravu jsou LZIB, LZTT, LZKZ.
 • Pokud se chce osoba, která vycestuje vrátit a je občanem SR, musí podstoupit 14 denní karanténu.
 • Osobě, která není občanem SR a nemá ani trvalý pobyt v zemi, je návrat zpět znemožněný.
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR umožní návrat charterových letů s cestujícími, kteří se vrací z dovolené a návrat soukromých letadel s občany Slovenské republiky.
 • Lety mohou být realizovány pouze letadly, která se v současnosti nacházejí mimo území Slovenska.
 • S účinností od 13. března 2020 byl vyhlášený zákaz vykonávání civilních letů s místem odletu na území jiného státu a s místem přistání na území Slovenska.
 • Zákaz se při dodržení příslušných opatření nevztahuje na určité kategorie letů, jakými jsou například nákladní (cargo) lety, lety spojené se záchranou lidského života a výše zmíněné lety s cestujícími, kteří se vrací na Slovensko.
 • Na letové posádky se nevztahují karanténní opatření.
 • Platnost omezení prodloužena do 14. května 2020. 

Jak se dopravit domů letecky

Jsou vaše lety zrušené a hledáte způsoby, jak se dostat domů z destinace? Nebyl vám nabídnut svoz autobusem a ani jiné řešení? Ve spolupráci s cestovními agenturami nabízíme řešení v podobě soukromého letadla, které je schopné přepravit větší počet cestujících z jedné destinace najednou. Všichni cestující se společně bezpečně a rychle dostanou zpět do České, nebo Slovenské republiky. Cestující neplatí vysokou cenu za pronájem celého letadla, ale pouze cenu za sedadlo, tak jak je tomu u klasických linkových letů. Chceme umožnit návrat domů opravdu všem, i těm, kteří by finančně na pronájem soukromého letadla nedosáhli. Tvoříme mapu občanů rozmístěných a uvězněných v destinacích, odkud se v tomto čase nemají jak dostat.

Orientační ceny:

 • letadlo pro 50 cestujících (v rámci Evropy) - cena cca 800 EUR na osobu
 • letadlo pro 130 cestujících (v rámci Evropy) - cena cca 400 EUR na osobu
 • letadlo pro 305 cestujících (let z USA) - cena cca 1 200 EUR na osobu

Cena se odvíjí od konkrétní destinace a velikosti skupiny, pro kterou zvolíme vždy nejvhodnější dostupné letadlo.


Potřebujete se vrátit zpět domů, nebo znáte někoho, kdo by mohl potřebovat naši pomoc? Ozvěte se nám, nebo příslušné ambasádě / cestovní agentuře a pokusíme se společně najít řešení.