Letiště v Česku

Letisko Václava Havla Praha

Medzinárodné letisko Václava Havla Praha alebo Praha/Ruzyně je verejné medzinárodné letisko umiestnené na severozápadnom okraji Prahy. Letisko je určené pre medzinárodnú aj vnútroštátnu, pravidelnú aj nepravidelnú leteckú prevádzku. Dráhový systém sa skladá z troch vzletových a pristávacích dráh, z ktorých jedna je trvalo na vzlety aj pristátie uzavretá. Na letisku sa nachádzajú tri terminály rozdelené podľa typu dopravy.

Letisko Mnichovo Hradiště

Letisko Mnichovo Hradiště je medzinárodné civilné letisko v blízkosti Mnichovho Hradiště v Stredočeskom kraji. Je spôsobilé pre lietadlá do 25 ton. Zázemie letiska umožňuje odbavenie cestujúcich a poskytovanie pohonných hmôt. Mimo lietania sa letisko využíva tiež pre automobilové preteky, zoskoky padákom a skúšobné jazdy.

Letisko České Budějovice

Letisko České Budějovice je verejné vnútroštátne a neverejné medzinárodné letisko, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta České Budějovice. Letisko disponuje jedným terminálom a jednou vzletovou a pristávacou dráhou. V budúcnosti je plánovaná verejná medzinárodná letecká prevádzka.

Letisko Kunovice

Letisko Kunovice je neverejným medzinárodným letiskom, na ktorom nie sú obsluhované pravidelné lety. Slúži ako domovské letisko leteckých výrobcov Czech Sport Aircraft, Evektor-Aerotechnik a Let Kunovice.

Letisko Hradec Králové

Letisko Hradec Králové je verejným národným a neverejným medzinárodným letiskom, ktoré disponuje dvoma vzletovými a pristávacími dráhami. Cieľom letiska je stať sa regionálnym letiskom pre medzinárodnú leteckú prepravu.

Letisko Praha - Kbely

Letisko Praha - Kbely je vojenské letisko umiestnené v severovýchodnej časti Prahy. V súčasnej dobe je na ňom umiestnená 24. základňa dopravného letectva, pod ktorú spadala aj letka ministerstva obrany, ktorá zabezpečuje prepravu ústavných činiteľov. V areáli letiska sa tiež nachádza letecké múzeum, ktoré má bohatú zbierku celosvetovo uznávaných exponátov, najmä vojenských lietadiel.

Letisko Praha - Vodochody

Letisko Vodochody je medzinárodné neverejné civilné letisko, ktoré sa nachádza na hraniciach okresov Mělník a Praha-východ. Zároveň je súčasťou areálu podniku Aero Vodochody. Disponuje jednou vzletovou a pristávacou dráhou. Budúcim cieľom je vybudovanie moderného medzinárodného letiska, ktoré prispeje k podpore turizmu, podnikania a hospodárskeho rastu. Letisko by malo slúžiť predovšetkým nízkonákladovým a charterovým prepravcom.

Letisko Brno - Tuřany

Medzinárodné letisko Brno-Tuřany je verejné medzinárodné letisko nachádzajúce sa v blízkosti mesta Brno. Na letisku je postavený jeden terminál a disponuje dvoma vzletovými a pristávacími dráhami

Letisko Jana Kašpara Pardubice

Letisko Pardubice je vojenské letisko so statusom verejného medzinárodného letiska. Terminál vybudovaný medzi rokmi 2016 - 2017 nesie názov podľa českého priekopníka aviatiky Jana Kašpara. Letisko Pardubice slúži tiež ako záložné vojenské letisko.

Letisko Leoša Janáčka Ostrava

Medzinárodné Letisko Leoša Janáčka Ostrava je tretím najväčším letiskom v Českej republike s pravidelnou medzinárodnou prevádzkou. Letisko sa sústreďuje napríklad na rozvoj cargo prepravy, charterových letov a letov do exotických destinácií.

Letisko Karlove Vary

Letisko Karlove Vary je medzinárodným štátnym civilným letiskom, ktoré je piate najväčšie v Česku. V pláne je rozvoj letiska, tak aby mohlo prijímať aj veľké dopravné lietadlá ako Airbus A310, Airbus A330, Boeing 767-300 alebo tiež Boeing 747.

Letisko Bratislava - M.R. Štefánika

Medzinárodné letisko Bratislava, alebo aj medzinárodné letisko M. R. Štefánika Bratislava, je hlavným medzinárodným letiskom na Slovensku. Aktuálne sa letisko skladá z troch terminálov a disponuje dvoma vzletovými a pristávacími dráhami.

Letisko Košice

Letisko Košice je medzinárodným letiskom, ktoré je druhé najväčšie na Slovensku podľa počtu odbavených cestujúcich a prevádzkovaných pravidelných liniek. Najväčšími lietadlami, ktoré tu sú schopné pristáť, sú Boeing 767 a Airbus A310.

Letisko Piešťany

Letisko Piešťany je medzinárodným regionálnym letiskom, ktoré disponuje jednou vzletovou a pristávacou dráhou. Letisko slúži predovšetkým pre účely charterových letov.

Letisko Sliač

Letisko Sliač je medzinárodné letisko v obci Sliač na strednom Slovensku. Disponuje jednou vzletovou a pristávacou dráhou. Letisko je využívané najmä charterovými letmi.

Letisko Žilina

Medzinárodné letisko Žilina - Dolný Hričov sa nachádza západne od slovenského mesta Žilina. Letisko je využívané k medzinárodným a domácim účelom, ďalej tiež pre súkromné, športové, ambulantné a iné špeciálne lety.

Letisko Poprad - Tatry

Medzinárodné letisko Poprad - Tatry je najvyššie položeným letiskom pre stredné a krátke lety v strednej Európe. Letisko je v prevádzke celoročne a je využívané ako pre pravidelné lety, tak aj nepravidelné, charterové, súkromné, ale napríklad aj výcvikové lety. Ideálna poloha letiska je vstupnou bránou do oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, kde je možno užiť si letnú turistiku, či zimné športy.

Letisko Trenčín

Letisko Trenčín je neverejné letisko na juhozápadnom okraji Trenčína, slúžiace pre vojenskú a civilnú prevádzku. Disponuje tromi vzeletovými a pristávacími dráhami. V areáli letiska sídli Letecké opravovne Trenčín, miestny aeroklub a mnoho ďalších organizácií a spoločností.