FAQ Cargo

Najčastejšie kladené otázky ohľadom leteckej prepravy nákladu.

Zaujíma vás letecká preprava nákladu a potrebovali by ste vedieť viac? Pripravili sme zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí na ne. Či už ide o cenu leteckej cargo prepravy, rezerváciu tejto služby alebo potrebné dokumenty a formality.

Otázky a odpovede

Čo je letecká preprava nákladu a prečo je výhodná?

Letecká preprava nákladu zahŕňa prevoz tovaru lietadlami alebo náhradnými leteckými linkami (RFS). Je výhodná v prípadoch, keď je potrebné tovar rýchlo doručiť na určené miesto a iné formy dopravy by to nestihli. Týka sa to najmä naliehavých zásielok s krátkou dobou expirácie alebo špeciálnym charakterom.

Aké sú hlavné výhody leteckej prepravy nákladu v porovnaní s inými spôsobmi prepravy?

Hlavnou výhodou leteckej prepravy nákladu je rýchlosť.

Ako sa určuje cena leteckej prepravy nákladu?

Cena leteckej prepravy závisí od niekoľkých faktorov, vrátane rozmerov zásielky, hmotnosti, stohovateľnosti, povahy tovaru, dodacích podmienok a vzdialenosti, na ktorú je potrebné tovar prepraviť. Cena sa tiež ovplyvňuje urgentnosťou zásielky a možnosťou výberu ekonomických alebo expresných služieb.

Koľko času trvá letecká preprava nákladu?

Trvanie leteckej prepravy závisí od vzdialenosti destinácie, povolení a procesov, ako je colná preprava. Tiež závisí od vzdialenosti medzi letiskom a konečným miestom.

Aké sú najčastejšie typy tovaru prepravované letecky?

Najčastejšie sa letecky prepravujú diely pre kritickú infraštruktúru, naliehavé zásielky s krátkou dobou expirácie a vojenský materiál.

Aký je rozdiel medzi nákladnými lietadlami a bežnými osobnými lietadlami?

Nákladné lietadlá majú na hornej palube miesto pre náklad namiesto sedadiel. Môžu prepravovať vyšší náklad, zatiaľčo bežné osobné lietadlá sú určené pre prepravu cestujúcich a menších nákladov.

Aký je maximálny rozmer a hmotnosť nákladu, ktorý môže byť prepravovaný leteckou cestou?

Maximálne rozmery a hmotnosť závisia od typu lietadla použitého na danej linke. Malé lietadlá dokážu prepraviť kartóny alebo menšie palety, zatiaľčo väčšie lietadlá sú schopné prepravovať vyšší a ťažší náklad.

Aký je postup pre rezerváciu leteckej prepravy nákladu?

Rezervácia leteckej prepravy nákladu začína poptávkou, v ktorej sa špecifikuje pôvod a destinácia, detaily zásielky a požiadavky. Na základe týchto informácií sa vypracuje cenová ponuka, ktorú klient môže potom akceptovať, a začne sa proces rezervácie letov a organizácie prepravy.

Aké sú možnosti sledovania nákladu počas leteckej prepravy?

Letecké spoločnosti disponujú systémami na sledovanie zásielok, ktoré umožňujú klientom získavať aktuálne informácie o stave ich zásielky.

Ako je zabezpečená bezpečnosť nákladu počas letu?

Náklad je zabezpečený na leteckých paletách alebo v leteckých kontajneroch, aby sa predišlo pohybu počas letu. Ak to nie je možné, vyškolený personál lietadiel sa postará o bezpečné zabezpečenie nákladu na palube.

Aké sú špecifické požiadavky pre prepravu nebezpečného nákladu leteckou cestou?

Preprava nebezpečného nákladu sa riadi prísnych predpismi IATA Dangerous Goods Regulations. Balenie, označovanie a deklarovanie musí vždy vykonať školený pracovník. Je vždy potrebné uviesť akýkoľvek nebezpečný predmet, látku alebo iný materiál, ktorý by sa mohol nachádzať v zásielke.

Čo robiť v prípade strát alebo poškodenia nákladu počas leteckej prepravy?

Pri prevzatí nákladu je potrebné dôkladne skontrolovať zásielku. Ak by bola nekompletná alebo poškodená, musí sa o tom vypracovať záznam (Cargo Damage Report). V prípade straty sa rieši reklamácia priamo s leteckou spoločnosťou podľa medzinárodných pravidiel a prepravného zmluvného vzťahu.

Aká je úloha colných formalít pri leteckej preprave nákladu medzi rôznymi krajinami?

V rámci európskeho colného priestoru sa colné formalities nepožadujú. Naopak, pri dovoze alebo vývoze tovaru do/z tretích krajín je potrebné zbožie colne spracovať do príslušného colného režimu.

Kedy je najlepší čas na plánovanie leteckej prepravy nákladu vzhľadom na sezónne výkyvy?

Najlepší čas je určite počas leta. Sazby sú nižšie ako počas zvyšku roka. Hlavná sezóna začína od septembra do januára.

Aký je rozdiel medzi priamym a prestupným letom pre náklad?

Hlavným rozdielom je rýchlosť a pravdepodobnosť vzniku prevádzkového oneskorenia (meškania nasledujúceho letu, poškodenia, colného spracovania atď.).

Aké sú bežné výzvy pri leteckej preprave nákladu a ako sa s nimi vyrovnať?

Jednou z najväčších výziev je vypracovať plán prepravy tak, aby bol tovar doručený na miesto určenia čo najrýchlejšie a za rozumnú cenu.

Aké dokumenty sú potrebné pre leteckú prepravu nákladu?

Hlavným dokumentom je letecká nákladná listina. K celným dokladom je potrebná obchodná faktúra, prepravný list a prípadne rôzne certifikáty.

Môže byť náklad prepravovaný leteckou cestou do vzdialených destinácií?

Samozrejme, áno. Vždy závisí od množstva a charakteru nákladu a ochoty klienta platiť vyššiu cenu za prepravu.

Aké sú rôzne typy lietadiel používané pre leteckú prepravu nákladu?

Najčastejšie sa používajú bežné linkové lietadlá od hlavných výrobcov, ako sú Airbus alebo Boeing. Existujú aj špeciálne lietadlá, ktoré sú schopné prepravovať rôzne náklady.

Aké sú náklady na poistenie nákladu pri leteckej preprave a je odporúčané ho uzatvoriť?

Náklady na poistenie sa líšia v závislosti od typu tovaru. Našim klientom vždy odporúčame poistiť zásielky, pretože letecká spoločnosť nesie obmedzenú zodpovednosť za zásielku.

Ako sa vypočítava cena za leteckú prepravu?

Je to komplexný proces, ktorý vyžaduje množstvo relevantných informácií. Štandardne sa cena počíta na základe hmotnosti nákladu. Pre objemnejší tovar platí pravidlo 1 m3 = 167 kg.

Čo sú dodacie podmienky?

Dodacie podmienky sú súbor pravidiel stanovených Medzinárodnou obchodnou komorou. V podstate ide o pravidlá, kto a kedy platí za jednotlivé služby počas prepravy. Sú dohodnuté medzi predajcom a kupujúcim.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Napíšte nám na flight@charteradvisory, alebo zavolajte +420 607 127 100.